Formy płatności

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

- płatności online Shoper
- systemu płatności BLIK
- karty płatniczej: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
- płatności odroczonej PayPo
- rat online Alior Bank
- platformy płatniczej imoje
- platformy płatniczej Dotpay
- bezpośredniego przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy: ING Bank Śląski SA., nr rachunku 78 1050 1823 1000 0090 7658 2007
- platności za pobraniem tj. kartą lub gotówką u Kuriera w momencie dostawy
- odbioru osobistego - przelew BLIK na telefon
- odbioru osobistego - płatność telefonem na kartę wpłatniczą
- odbioru osobistego - gotówka

Rozliczenia należności za poczynione zakupy nastepuje zgodnie z dokonanym wyborem Klienta, przy czym w przypadku:

- dotpay.pl
Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: Dotpay S.A., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków- Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką.

- imoje.pl
Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: ING Bank Śląski S.A. NIP 634-013-54-75 z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34 w Katowicach, kod pocztowy: 40-086; wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459; o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000 zł

- płatności online Shoper - podmiotem świadczącym obsługę tych płatności jest Blue Media S.A., z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, kod 81-718, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561. Kapitał zakładowy wynosi 2 000 000 złotych (wpłacony w całości).

- płatność odroczona PayPo - realizowana przez spółkę prowadzoną pod firmą PayPo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 37, Warszawa (kod pocztowy: 02-672), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000575158, o kapitale zakładowym w wysokości 836.600 złotych, NIP: 5213705997, REGON: 362485126., adres e-mail: bok@paypo.pl. PayPo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest Instytucją Pożyczkową wpisaną pod numerem RIP000135 do Rejestru Instytucji Pożyczkowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz Małą Instytucją Płatniczą wpisaną pod numerem MIP43/2019 do Rejestru Małych Instytucji Płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

- raty online Alior Bank - realizowane przez Alior Bank Spółka Akcyjna, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, NIP 1070010731, REGON 141387142, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000305178, o kapitale zakładowym w wysokości 1 305 539 910 zł (opłacony w całości)

- operatorem karty wpłatniczej, stosowanej przy płatnościach w przypadku osobistego odbioru towaru jest Zrzutka.pl sp. z o. o. z siedzibą przy al. Karkonoskiej 59, 53-015 Wrocław, NIP 8992796896, REGON 365261657, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000634168, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Wrocławia, VI Wydział Gospodarczy, o kapitale zakładowym 550 000 zł

System płatności BLIK obsługiwany jest przez Polski Standard Płatności Sp. z o.o., NIP 521-366-44-94, z siedzibą ul. Cypryjska 72, 02-761 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiebiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493783, kapitał zakładowy 129 654 000 zł.
System BLIK umożliwia obsługę płatności przez przelewy natychmiastowe: Płacę z Alior Bankiem, Płacę z T-Mobile Usługi Bankowe; Pocztowy24, Płać z BOŚ, Crédit Agricole e-przelew, Płacę z Citi Handlowy, db Transfer, Płacę z Eurobankiem, Płacę z BGŻ BNP Paribas, Getin Bank, Płacę z Idea Bank, Płać z ING, Płacę z Inteligo, Płacę z iPKO, Millennium - płatności internetowe, mTransfer, mtransfer Orange, Płacę z Noble Bank, Płacę z PBS, Pekao24Przelew, Płacę z Plus Bank, Przelew24 (BZ WBK), SGB PayByLink, PayWay Toyota Bank, R-Przelew, Nest bank – nestPrzelew.

W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części (przy czym za Konsumentów uważa się również osoby fizyczne, prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą).

Termin płatności:
- w przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 Dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
- w przypadku wyboru przez Klienta płatności przy odbiorze osobistym lub płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki od Kuriera, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki
- w przypadku zakupu ratalnego Klient postępuje według procedury przedstawionej w zakładce "Raty online Alior Bank" (znajduje sie tam również kalkulator, pozwalający na symulację wysokości rat).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl